فوكس سينما

The Journey [Japanese] (PG)

The Journey [Japanese]
June 18, 2021 18:20:00
June 19, 2021 20:40:00
June 20, 2021 16:00:00
June 21, 2021 20:40:00
June 22, 2021 16:00:00
June 23, 2021 18:20:00

Mama Hamel [ Arabic ] (PG15)

The Conjuring 3: The Devil Made Me Do It (15+)

Fast and Furious 9 (PG)

Peter Rabbit 2: Rabbit On The Run (G)

Peter Rabbit 2: Rabbit On The Run
June 14, 2021 15:00:00
June 15, 2021 15:00:00
June 16, 2021 15:00:00

Thaneya Wahda [Arabic] (PG13)

Thaneya Wahda [Arabic]
June 13, 2021 14:00:00 21:15:00
June 14, 2021 16:15:00 23:30:00
June 15, 2021 14:00:00 21:15:00
June 16, 2021 16:15:00